BLINK7 นำ iPad2 ออกรายการ แบไต๋ ไฮเทค

วันที่ 20/03/2011 BLINK7 ได้นำ iPad2 ไปออกรายการแบไต๋ ไฮเทค มาครับจึงได้นำ Clip มาฝากให้ชมกันครับ