BLINK7…ได้ดีเพราะ Twitter โดย ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

อาจารย์ ภิเษก ชัยนิรันดร์ เขียนบทความเกียวกับ BLINK7 วันนี้ผมจึงนำมาให้อ่านกันครับ สนใจเข้าไปอ่านได้ที่http://www.doctorpisek.com/pisek/?p=1051 ได้เลยครับ

 

ขอบคุณครับ อาจารย์ ภิเษก ชัยนิรันดร์