การผ่อน สินค้า

รูดบัตรชาร์จ 3% ยอดต่ำกว่า 3,000 บาท ชาร์จ 90 บาท 

การซื้อแบบ ผ่อน ผ่านบัตรเครดิตครับ (บัตร ATM ไม่สามารถผ่อนครับ) ได้สูงสุด 10 เดือน ** มีค่า Service Charge 3% ครับ

ยอดเงิน
บัตรชาร์จ %
ยอดเงินชาร์จ
ชาร์จเพิ่ม
ยอดเงินรวม
บัตรเครดิตธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
จำนวนเดือน
ยอดเงินผ่อน/เดือน

 ** บัตร AEON และ First Choice ยอดต่ำกว่า 20,000 ชาร์จ 6% ถ้าเกิน 20,000 ชาร์จ 7% 

สำหรับท่านที่ต้องการผ่อนสินค้าต้องมาที่ร้านด้วยตัวเองและต้องนำบัตรเครดิต + บัตรประชาชน มาด้วย