ราคา iPhone5c iPhone5s ที่ Apple Store HK

อ่า..ตอนนี้ Apple Store ที่ HK เปิดราคา iPhone5c และ iPhone5s แล้วฮะ

Screen Shot 2556-09-11 at 2.36.14 PM

iPhone5c 16GB 4,688 HKS (เป็นเงินไทยประมาณ 19,xxx)

iPhone5c 32GB 5,588 HKS (เป็นเงินไทยประมาณ 23,xxx)

Screen Shot 2556-09-11 at 2.37.10 PM

iPhone5s 16GB 5,588 HKS (เป็นเงินไทยประมาณ 23,xxx)

iPhone5s 32GB 6,388 HKS (เปิดเงินไทยประมาณ 26,xxx)

iPhone5s 64GB 7,188 HKS (เปิดเงินไทยประมาณ 29,xxx)