Apple Tv4 Jailbreak ได้แล้ว

ในที่สุดเว็บพังกูก็ปล่อยตัวเครื่องสำหรับ Jailbreak สำหรับ Apple Tv4 ออกมาแล้วครับ

ท่านใดสนใจลอง ???? http://en.pangu.io/

** การ Jailbreak มีความเสี่ยงแนะนให้ศึกษาดีๆก่อนน้าครับ